När vi i Bergslagskyrkan firar gudstjänst ber vi för de böneämnen som vi får in från människor över hela landet. Det kan vara bön för sjuka som behöver bli friska, arbetslösa som vill ha en anställning, äktenskap och familjer som är i kris, till synes omöjliga ekonomiska situationer som behöver lösas eller, det mest grundläggande av allt, människor som behöver frälsning.

Vi vet att Gud svarar på bön!

Jesus säger:

Bed så ska ni få, sök så ska ni finna, bulta och dörren ska öppnas för er. Var och en som ber, han får, och den som söker han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas. Vem bland er ger sin son en sten, när han ber om bröd, eller en orm när han ber om fisk? Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge det som är gott åt den som ber honom – Matteus evangelium kapitel 7, vers 7-11.

Om du vill att vi ska be för dig på nästa gudstjänst är du välkommen att skicka in ditt böneämne genom att fylla i böneformuläret nedan. Här kan du skriva ner ditt bön eller tacksägelseämne som du vill att församlingen skall be eller tacka för. Hör gärna av dig igen när du fått ditt bönesvar!