Inlägg

Allan Ekstedt informerade om Lepramissionen https://www.lepramissionen.se/ före sin predikan.

Obs. Vi hade tekniska problem med mikrofonen. Ljudet blir mycket bättre efter bibelläsningen, ca 5-6 min in i inspelningen.

Predikan om Jakob och hans kamp med sig själv och Gud.