Inlägg

Söndagen 1/9 predikade Anna Lennartsson under rubriken Mose sång, Gud är en klippa, 5 Mos 32.

Välkommen att lyssna på inspelningen från Bergslagskyrkan i Nora. Klicka igång spelaren nedan för att lyssna. Vill du lyssna till fler predikningar från 2019, klicka dig vidare till vår översiktssida ->

Lyssna på predikan i Bergslagskyrkan, Nora

Söndagen 1/9 predikade Anna Lennartsson under rubriken Gud är med dig, tappa inte modet! 5 Mos 31:1-13.

Välkommen att lyssna på inspelningen från Bergslagskyrkan i Nora. Klicka igång spelaren nedan för att lyssna. Vill du lyssna till fler predikningar från 2019, klicka dig vidare till vår översiktssida ->

Välkommen att lyssna för första gången eller en gång till (eller rent av flera gånger) på Anna Lennartsson och hennes predikan i Bergslagskyrkan, Nora.

Klicka igång spelaren nedan för att höra Annas predikan som har rubriken Dags att gå vidare del 10, Vad väljer du, liv eller död? Gud som en förbunds-Gud – 5 Mos 11:26-32 & 5 Mos 30.

Spelar ovan hämtar ljudfilen från http://www.sondaghelaveckan.se/?m=26901

Välkommen att lyssna på Bergslagskyrkans inspelade predikan från 18 augusti 2019.

Anna Lennartsson predikade del 9 i serien Dags att gå vidare: Kom ihåg att du är en syndare i behov av Gud, 5 Mos kap 9.

Sören Perder predikade i Bergslagskyrkan 11/8 -10. Klicka igång spelaren nedan för att lyssna igen eller för första gången.

Välkommen att lyssna igen eller för första gången på Karin Millards predikan. Inspelad i Bergslagskyrkan 4/8 -19.

Klicka igång inspelningen i spelaren nedan för att lyssna.

Välkommen att lyssna igen eller för första gången på Stein Westlis predikan. Inspelad i Bergslagskyrkan 28/7 -19.

Klicka igång inspelningen i spelaren nedan för att lyssna.

Välkommen att lyssna igen eller för första gången på Lars Gille som predikade i Bergslagskyrkan 21/7 -19.

Klicka igång spelaren nedan för att lyssna.

Predikan lyfter viktiga frågor om hur vi som individer riskerar att jaga fel saker om vi glömmer Herren och vad Han lovat oss. Välkommen att lyssna igen eller för första gången.

Dags att gå vidare del 8 – Akta dig för att glömma Herren, 5 Mos kap 8.

Predikan: Bergslagskyrkan i Nora, Örebro län

Vår ekumeniska friluftsgudtjänst i Rosenträdgården Sindoro ägde rum 30 juni 2019. Anna Lennartsson predikade utifrån Joh 1:35-51 om kallelsen till Jesus.

Välkommen att lyssna igen eller för första gången och ta del av predikan som bl.a. lyfter viktiga frågor om vad det innebär att vara ärlig i ditt sökande efter Gud, om att ge upp ett osunt beteende eller att lämna t.ex. en slösaktig livsstil, girighet, en relation som inte är bra, bakom dig.

OBS: Inspelningen ägde rum utan vår ordinarie inspelningsutrustning varför ljudkvalitén inte är 100%. Men vi hoppas att du finner Annas predikan intressant och värd att lyssna på trots detta!

Tryck igång spelaren nedan för att lyssna.