En adventvecka står framför oss.
 
På onsdag är det bön, den börjar klockan 10:00 denna gång och platsen är som vanligt Bergslagskyrkan.
 
På lördag blir det stor julfest för alla som har anmält sig. Har du inte anmält dig ännu kan det faktiskt vara svårt med platser, men kolla med Anna (pastor@bergslagskyrkan.se) Kostnaden är 100 kr.
 
Nästa söndag är det Gudstjänst. Anna predikar för oss igen, det blir nattvard och lovsångsteamet står för musiken.
 
Välkommen på våra sammankomster.