Sören Perder.

Söndagen den 10 mars hade vi Sören Perder från Örebro på besök i Bergslagskyrkan. Han predikade för oss om kraften i det lilla, om hur Gud skapar liv ur det minsta fröet. Du kan även höra vår predikan i din smarta telefon, läs mer om hur man gör det genom att klicka här. Predikan finns också på sidan “Predikan från 2019“.

Sören Perder undervisade med stöd av flera bibeltexter, men bland annat Mark 4:30-32:

Och han sade: ”Vad skall vi likna Guds rike vid? Vad skall vi använda för bild? Det är som ett senapskorn, som är det minsta av alla frön här på jorden när man sår det, men när det har såtts skjuter det upp och blir större än alla örter och får så stora grenar att himlens fåglar kan bygga bo i dess skugga.”

Välkommen att lyssna!