Temat för Anna Lennartssons predikan var denna söndag “Har du tro för Guds mäktiga verk framöver?”. Du kan höra predikan igen genom att klicka här:

Anna baserade sin predikan på Luk 1:39-55 som ni kan läsa nedan:

39 Några dagar efteråt gav sig Maria i väg och skyndade till en stad i Juda bergsbygd; 40 hon gick till Sakarias hus och sökte upp Elisabet. 41 När Elisabet hörde Marias hälsning sparkade barnet till i henne, och hon fylldes av helig ande. 42 Hon ropade med hög röst: ”Välsignad är du mer än andra kvinnor, och välsignat det barn du bär inom dig. 43 Hur kan det hända mig att min herres mor kommer till mig? 44 När mina öron hörde din hälsning sparkade barnet till i mig av fröjd. 45 Salig hon som trodde, ty det som Herren har låtit säga henne skall gå i uppfyllelse.”

46 Då sade Maria:
”Min själ prisar Herrens storhet,
47 min ande jublar över Gud, min frälsare:
48 han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna.
Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig:
49 stora ting låter den Mäktige ske med mig,
hans namn är heligt,
50 och hans förbarmande med dem som fruktar honom
varar från släkte till släkte.
51 Han gör mäktiga verk med sin arm,
han skingrar dem som har övermodiga planer.
52 Han störtar härskare från deras troner,
och han upphöjer de ringa.
53 Hungriga mättar han med sina gåvor,
och rika skickar han tomhänta bort.
54/55 Han tar sig an sin tjänare Israel
och håller sitt löfte till våra fäder:
att förbarma sig över Abraham
och hans barn, till evig tid.”

56  Maria stannade hos henne omkring tre månader och återvände sedan hem.