Söndagen det 25 mars hade vi återigen Stein Westli på besök.
Stein predikade för oss om, den av Jesus givna, Fader vår.

Fokus låg på Matteusevangeliet 6:9-13:

Så skall ni be:
Vår fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
10 Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
11 Ge oss i dag vårt bröd för dagen som kommer.
12 Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
13 Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.

Du kan lyssna på predikan i spelaren nedanför eller genom att lyssna i din telefon, mer info om det här!

Du hittar även dagen predikan, samt tidigare, på sidan “predikan”.

Välkommen att lyssna!