Söndagen den 24 februari predikade församlingens “egen” Kenth Millard för oss om vikten av att söka Gud istället för andra Gudar. Att våga fråga Gud om vägen framåt i livet.

Du kan lyssna på predikan på sidan “Predikan från 2019“. Du kan också lyssna i din smarta telefon, läs mer om hur man gör det här.

Predikan finns också i spelaren nedanför. Välkommen att lyssna.

Kenth baserade sin predikan på flera bibeltexter, alla från Folkbibeln:

2 Mos. 33 V 11 a Och Herren talade med Mose ansikte mot ansikte, som när en man talar med en annan.

V 12 Mose sade till Herren: ”Se, du säger till mig: För detta folk dit upp! Men du har inte låtit mig veta vem du vill sända med mig fastän du har sagt: Jag känner dig vid namn och du har också funnit nåd för mina ögon.

V 13 Om jag alltså nu har funnit nåd för dina ögon, så låt mig få veta dina vägar och lära känna dig, så att jag må finna nåd för dina ögon. Och tänk på att detta folk är ditt folk.”

V 14 Herren sade: ”Jag ska själv gå med dig och låta dig få ro.”

V 15 Han svarade: ”Om du inte själv vill gå med, skall du inte alls låta oss dra upp härifrån.”

Matt. 27:50-53: Jesus ropade än en gång med hög röst och gav upp andan. Och se, då brast förlåten i templet i två delar, uppifrån och ända ner, jorden skakade och klipporna rämnade, gravarna öppnades och många heliga som hade insomnat fick liv i sina kroppar.

V 54 ”När officeren och de som tillsammans med honom bevakade Jesus såg jordbävningen och det som hände, blev de mycket förskräckta och sa: Denne var verkligen Guds Son.”

Gal 5:19-21: Otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant.

2 Mos. 33 V 17: Herren svarade Mose:” Det du nu har begärt ska jag också göra, ty du har funnit nåd för mina ögon och jag känner dig vid namn.”

V 18. Låt mig få se din härlighet!

V 19 a. ”Jag ska låta all min godhet gå förbi framför dig och jag ska ropa ut namnet Herren inför dig.”

V 21 ”Se här är en plats nära intill mig. Ställ dig där på klippan.

V 22-23: När min härlighet går förbi ska jag ställa dig i en klyfta i klippan och jag ska låta min hand vara över dig till dess jag har gått förbi. Sedan ska jag ta bort min hand, och då ska du få se mig på ryggen. Men mitt ansikte kan ingen se.