Söndagen den 30 april firade vi gudstjänst i Bergslagskyrkan.
Emanuel Strandh predikade för oss om starka ledare och läste från Johannesevangeliet 10:22-30. Predikan finner du i spelaren nedanför, men även under sidan predikan. Välkommen att lyssna!

 

22Nu inföll tempelinvigningsfesten i Jerusalem. Det var vinter, 23och Jesus gick omkring i Salomos pelarhall i templet. 24Då omringade judarna honom och sade: ”Hur länge skall du hålla oss i ovisshet? Om du är Messias, så säg det öppet.” 25Jesus svarade: ”Jag har sagt er det, men ni tror det inte. Gärningarna som jag gör i min faders namn vittnar om mig. 26Men ni tror inte, därför att ni inte hör till mina får. 27Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. 28Jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig någonsin gå under, och ingen skall rycka dem ur min hand. 29Vad min fader har gett mig är större än allt annat, och ingen kan rycka det ur min faders hand. 30Jag och Fadern är ett.”

Nästa vecka, den 7 maj, firar vi åter gudstjänst i Bergslagskyrkan. Då får vi lyssna till Anna Lennartsson som predikar och så firar vi Herrens måltid – nattvard, tillsammans. Välkommen in i gemenskapen på Tingshusgatan 10 i Nora.