Bert Parsmo, med flera,  läste för oss och delade ut nattvard.

Söndagen den andra april firade vi gudstjänst med nattvard. För den som inte hade möjlighet att komma till Bergslagskyrkan i söndags kan man i efterhand lyssna predikan som Emanuel Strand höll för oss. Inspelningen finner ni på sidan “Predikan”.

Emanuel baserade sin predikan på Johannesevangeliet 3, 11-21 som ni kan läsa här nedanför.

11 Sannerligen, jag säger dig: det vi vet förkunnar vi, och det vi har sett vittnar vi om, men ni tar inte emot vårt vittnesbörd. 12 Om ni inte tror när jag talar till er om det jordiska, hur skall ni då kunna tro när jag talar till er om det himmelska?

13 Ingen har stigit upp till himlen utom den som stigit ner från himlen: Människosonen. 14 Liksom Mose hängde upp ormen i öknen, så måste Människosonen upphöjas 15 för att var och en som tror på honom skall ha evigt liv. 16 Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. 17 Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. 18 Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte har trott på Guds ende sons namn. 19 Och detta är domen, att när ljuset kom in i världen, då älskade människorna mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda. 20 Den som gör det onda avskyr ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas. 21 Men den som handlar efter sanningen, han kommer till ljuset, för att det skall bli uppenbart att han gör vad Gud vill.”