Söndagen den 25 november fick vi höra del 7 av Annas predikoserie Anden. Det handlade om Andens gåvor från 1 Kor 12, “Vishetens och kunskapens ord”. Du kan lyssna på undervisningen i spelaren nedanför eller på sidan Predikningar från 2018. Alternativt kan du höra på materialet i din smarta telefon, mer om hur du gör det kan du läsa här!

 

Predikan baserades på 1 Kor 12:1-11 som du kan läsa här nedanför. Välkommen att lyssna!

1 Kor 12:1-11

1 Och nu, syskon, vill jag ta upp frågan om de andliga gåvorna, som jag vill att ni känner till.

2 Ni vet ju att så länge ni var hedningar, så drevs ni till stumma avgudar.

3 Därför vill jag att ni nu ska inse att ingen som talar genom Guds Ande kan förbanna Jesus, och ingen — som inte är fylld av helig Ande kan bekänna att Jesus är Herren.

4 Det finns olika nådegåvor, Anden är en och densamme.

5 Det finns olika tjänster, men en och samma Herre.

6 Uppgifterna är olika, men det är samma Gud som verkar allt och i alla.

7 Hos var och en manifesterar sig Anden så att den blir till det gemensamma bästa.

8 En får av Anden vishetens ord, en annan får av samma Ande förmågan att meddela kunskap.

9 En får tron genom Anden, en annan får av samma Ande gåvor att bota sjuka,

10 och en får kraft att göra under. En får förmågan att profetera, en förmågan att bedöma olika andar. En får förmågan att tala olika språk, och en annan får förmågan att tolka språk.

11 Men allt detta verkar en och samma Ande, och han ger gåvor till var och en så som han själv vill.