Söndagen den 2 september predikade Anna vidare på sin serie “Bön och tillbedjan” i Del 13 var temat “Varför ska vi fira gudstjänst?” Undervisningen baserades bland annat på 2 Mos 3:10-12:
Så gå nu: jag sänder dig till farao, och du skall föra mitt folk, israeliterna, ut ur Egypten.” Mose invände: ”Hur skulle en sådan som jag kunna gå till farao och föra israeliterna ut ur Egypten?” Gud svarade: ”Jag skall vara med dig, och detta är tecknet som skall visa att det är jag som har sänt dig: när du har fört folket ut ur Egypten skall ni hålla gudstjänst på detta berg.” 
Undervisningen kan du ta del av i spelaren nedanför, alternativt på sidan Predikan från 2018. Om du gillar att lyssna på podcasts i din telefon kan du läsa mer här om hur man kan göra det.