Bergslagskyrkan vill tillsammans med övriga arrangörer hälsa välkommen till en kursdag på temat ”Det hälsosamma åldrandet”. Så här beskriver Bilda arrangemanget:

”Ingen växer utan möten” brukar vi säga på Studieförbundet Bilda. Personliga och utvecklande samtal i grupp kan ha en stor betydelse för ett hälsosamt åldrande. Den 11 april inbjuder vi dig som är senior till en dag för inspiration och erfarenhetsutbyte. Under dagen får du också möta olika lokala hälsofrämjande aktörer. Kursdagen hålls inom ramen för projektet ”Det hälsosamma åldrandet”.

PROGRAM
09.30 Ankomstkaffe
10.00 Inledning, Berit Carlström
10.30 Hälsosamt åldrande i länet (inkl rörelse), Susann Cederlund m fl
12.00 Lunch ingår (inkl möjlighet att möta lokala aktörer)
13.00 Goda samtal, god hälsa (inkl smågruppssamtal och erfarenhetsutbyte), Berit Carlström
14.45 Kaffe
15.00 Hälsosam kost och rörelse, Erik Helmén
15.45 Lokala möjligheter
16.00 Avslutning

MEDVERKANDE
Berit Carlström är van samtalsledare och var förbundsordförande för RPG under åren 2008–2010. Hon har arbetat med frågor som rör interkulturell kompetens, har varit i Sigtunastiftelsens tjänst och tidigare varit studierektor på Örebro Missionsskola. Idag är hon pensionär och engagerad i flera sammanhang där samtalet får stå i centrum, bl.a. i styrelsen för St Lukas i Örebro och inom Bilda.

Susann Cederlund arbetar som folkhälsoutvecklare i Folkhälsoteamet i Norra Örebro län. Hon kommer att tala om det hälsosamma åldrandet genom att beröra de fyra hörnpelarna, hur vi kan hålla oss pigga och friska så länge som möjligt samt visa statistik om hur seniorerna mår både i hela länet och i norra länsdelen.

Erik Hellmén arbetar på folkhälsoenheten, Örebro läns idrottsförbund där han är sakkunning för nutrition. Erik har tidigare arbetat som forskningsassistent och adjunkt på Örebro universitet och har en bred kompetens inom kost, träning och hälsa.

PRAKTISK INFORMATION
Kostnad: Dagen är kostnadsfri.
Anmälan: här till höger eller på telefon 019-601 53 50. Sista anmälningsdag 4 april, begränsat antal platser.
Vid frågor om dagen hör av dig till 019-601 53 50 eller svealand@bilda.nu. Anmäl eventuella allergier/special kost.

Dagen arrangeras av Studieförbundet Bilda, St Lukas i Örebro, Bergslagskyrkan och Folkhälsoteamet i norra Örebro län