Hur kan livet vara när man är förälder till ett barn med intellektuell funktionsnedsättning? Svaret på den frågan får du i Bergslagskyrkan 4 september, kl. 19:00.

4/9 kommer Monica och Fredrik Sturzenbecker till Bergslagskyrkan för att sjunga och berätta om livet utifrån “Ett barn ska jag ha när jag blir stor”.

Fri entré. Samarrangemang med Bilda. Fika serveras under kvällen till självkostnadspris.