Föreläsning, grillning av medhavd mat, fika och samtal kring borden. Vid regn i cafévåningen och då grillar vi inte.