Söndagen den 12 mars firade Bergslagskyrkan och Missionskyrkan gemensam Gudstjänst i Missionskyrkan. Predikade gjorde Anna Lennartsson över frågan och svaret: Vad ska jag göra för att få evigt liv? Du ska älska som den barmhärtige samariten, och du ska alltid älska så. Du kan höra predikan i efterhand genom att klicka här!

Anna baserade sin predikan på Luk 10:25-37 som ni kan läsa nedanför:

25 En laglärd som ville sätta honom på prov reste sig och sade: ”Mästare, vad skall jag göra för att vinna evigt liv?” 26 Jesus sade: ”Vad står det i lagen? Hur lyder orden?” 25 Han svarade: ”Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.28 Jesus sade: ”Det är rätt. Gör det, så får du leva.” 29 För att visa att han var rättfärdig sade mannen till Jesus: ”Och vem är min nästa?” 30 På den frågan svarade Jesus: ”En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och blev överfallen av rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom, och sedan försvann de och lät honom ligga där halvdöd. 31 En präst råkade komma samma väg, och när han såg mannen vek han åt sidan och gick förbi. 32 På samma sätt med en levit som kom till platsen; när han såg honom vek han åt sidan och gick förbi. 33 Men en samarier som var på resa kom och fick se honom ligga där, och han fylldes av medlidande. 34 Han gick fram och hällde olja och vin på såren och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. 35 Nästa dag tog han fram två denarer och gav åt värden och sade: ’Sköt om honom, och kostar det mer skall jag betala dig på återvägen.’ 36 Vilken av dessa tre tycker du var den överfallne mannens nästa?” 37 Han svarade: ”Den som visade honom barmhärtighet.” Då sade Jesus: ”Gå du och gör som han!”