Gåvan önskar framföra ett meddelande till sina kunder:

Nästa lördag har vi stängt (2/9) p g a församlingshelg. Sprid gärna detta! Tack!
Next saturday (2/9) is Gåvan closed.