Personuppgiftsbehandling (GDPR)

Information om personuppgiftsbehandling i Bergslagskyrkan i Nora

Den 25 maj 2018 trädde GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft. Det är en ny EU-förordning som ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL). Bland annat skärps kraven på hur organisationer som vår församling får behandla personuppgifter.

Församlingen har ett ansvar för att behandlingen av dina personuppgifter ser ut på det sätt som förordningen föreskriver.

Dina personuppgifter kan förekomma i olika medlemsregister eller förteckningar över vilka som deltar i olika sammankomster inom Bergslagskyrkans verksamheter och aktiviteter.

Du har enligt GDPR rätt att få besked om de personuppgifter som finns om dig i Bergslagskyrkans register. Inga personuppgifter lämnas ut till utomstående personer eller organisationer.

Har Du frågor om denna personuppgiftsbehandling kan du vända dig till ordförande i Bergslagskyrkan.

Nora 2018