Församlingen

Bergslagskyrkan i Nora är ansluten till Pingströrelsen och Evangeliska Frikyrkan. Bergslagskyrkan består av en gudstjänstfirande gemenskap om drygt 50 personer, församlingen har cirka 95 medlemmar.

Varje söndag kl 11.00 firar vi gudstjänst – en högtid och tillfälle till fest! Sång, musik, bibelundervisning, förbön och gemenskap runt kaffeborden är viktiga inslag.

Församlingens vision och målsättning går ut på att göra Jesus Kristus känd, trodd och efterföljd i Nora. Vår huvudverksamhet har vi också i Nora centralort.

Som församling vill vi möta just dina behov. Vi vill vara medvandrare och vägvisare i livet med Jesus Kristus.

Följ också med i vad som händer i vår kyrka genom att besöka “Program” och de olika avdelningarna på hemsidan.

Varmt välkommen till Bergslagskyrkan i Nora!