Församlingen

Bergslagskyrkan i Nora är ansluten till Pingströrelsen och Evangeliska Frikyrkan. Bergslagskyrkan består av en gudstjänstfirande gemenskap om drygt 50 personer, församlingen har cirka 95 medlemmar.

Varje söndag firar vi gudstjänst – en högtid och tillfälle till fest! Sång, musik, bibelundervisning, förbön och gemenskap runt kaffeborden är viktiga inslag.

Församlingens vision och målsättning går ut på att göra Jesus Kristus känd, trodd och efterföljd i Nora, där vi finns.

Som församling vill vi möta dig oavsett var du befinner dig i livet. Vi vill vara medvandrare och vägvisare i livet med Jesus Kristus.

Följ med i vad som händer i vår kyrka genom att besöka “Program” och de olika avdelningarna på hemsidan.

Varmt välkommen in i vår församlingsgemenskap!