Söndagsskola: Söndagskul för barn

Söndagskul är vår aktivitet för barn från fem år och äldre (yngre barn får vara med i sällskap av en vuxen). Söndagskul är vad som också kallas för söndagsskola och arrangeras varje vecka under samma tid som gudstjänsten pågår i kyrksalen. Som regel är alla med i kyrksalen från början och en bit in i gudstjänsten går barnen till söndagskul.

Innehåll och utformning för söndagsskolan varierar gång till gång.
Vi utgår från materialet Leva livet.

Materialet innehåller söndagsskolelektioner för tre år som är anpassade för både en yngre och en äldre grupp. Varje lektion innehåller även pyssel, draman och ledarhandledning – pingstung.se/barn/

Torsdax är en aktivitet som anordnas kvällstid 4 torsdagar på höstterminen och 4 torsdagar på vårterminen med olika aktiviteter för mellanstadiebarn.

Hemgrupp. Precis som vi har hemgrupper för vuxna finns det även en grupp där barn och ungdomar träffas, oftast i ett hem, där vi har kul, läser bibeln och ber tillsammans.

För mer information kontakta Anna Lennartsson:

pastor@bergslagskyrkan.se