Söndagsskola: Söndagskul för barn

Söndagskul är vår aktivitet för barn från fem år och äldre (yngre barn får vara med i sällskap av en vuxen). Söndagskul är vad som också kallas för söndagsskola och arrangeras varannan vecka under samma tid som gudstjänsten pågår i kyrksalen. Som regel är alla med i kyrksalen från början och en bit in i gudstjänsten går barnen till söndagskul.

Innehåll och utformning för söndagsskolan varierar gång till gång.
Vi utgår från materialet Leva livet.

Materialet innehåller söndagsskolelektioner för tre år som är anpassade för både en yngre och en äldre grupp. Varje lektion innehåller även pyssel, draman och ledarhandledning – pingstung.se/barn/

För mer information kontakta Anna Lennartsson:
pastor@bergslagskyrkan.se