Ekonomi

Det allra vanligaste sättet att stödja församlingen har traditionellt varit att överlämna gåvor i kollekten kontant. Idag finns det också många andra alternativ.

Församlingens verksamhet finansieras av frivilliga gåvor/donationer vilket vi ibland omnämner som ett offer. En stor del av vår internationella verksamhet finansieras på samma sätt. Övrigt är bidrag från SIDA via PMU.

Vi har ett angeläget budskap som vi vill förmedla. För att vi ska kunna lyckas med detta samlar vi in pengar på olika sätt.

Vi gläds åt alla medlemmar som troget och regelbundet offrar till församlingen och som bär vår verksamhet. För att kunna anta nya utmaningar behöver vi dock vara ännu fler. Vill du vara med?

Skänk en gåva

Du har möjlighet att stödja vårt arbete genom inbetalning på bankgiro 279-8510.
Behöver du inbetalningskort kan du ringa 0587-102 92 eller skicka ett mail till exp@bergslagskyrkan.se så skickar vi det till dig.

“Ge din kyrkoavgift! För församlingen kan skillnaden bli enorm”.

Om du vill stödja Bergslagskyrkan i Nora med din kyrkoavgift t.ex. behöver du bara skicka in ett skriftligt medgivande. Blanketten finns i kyrkans foajé och expedition. Medgivandet gäller för hela kalenderåret och behöver inte förnyas. Kyrkoavgiften motsvarar 1% av din kommunala beskattningsbara inkomst. När vi har tagit emot ditt medgivande får du en skriftlig bekräftelse. Detsamma gäller vid alla förändringar som du vill göra i medgivandet.

Du behöver inte vara medlem i vår församling för att ge kyrkoavgift.
Av din kyrkoavgift går 70% till vår församling. Återstående 30% går till Bergslagskyrkans gemensamma arbete inom Evangeliska Frikyrkan och Pingst Fria Församlingar i samverkan.

Månatlig överföring

Om du föredrar att regelbundet föra över pengar direkt från ditt bankkonto till församlingens, kan du lämna ett överföringsuppdrag till din bank på en månatlig summa som du bestämmer själv.

Denna summa förs sedan över från ditt bankkonto till församlingens en gång i månad på valfritt datum. Även blanketter för regelbundet överföring finns på expeditionen och i foajén.

Swish

Det går att överföra pengar till församlingen via Swish-nummer 123-550 25 96.

Arv och andra donationer

Det du skänker eller testamenterar till Bergslagskyrkan i Nora är efter mottagandet befriat från skatt på ränteintäkter, aktieutdelningar samt realisationsvinster. Detta har betydande positiva konsekvenser både för dig som donator och för församlingen som mottagare.

Värdepappersdonationer behöver inte vara fördelaktiga bara för den förmögna. Du kanske sedan lång tid tillbaka har ett sparande i aktier eller aktiefonder. Därmed har du antagligen ett övervärde i dina placeringar, d v s aktiefondsandelarna är värda mer än vad du anskaffade dem för. Säljer du dem idag – eller en del av dem – får du betala en skatt på din realisationsvinst.

Överlämnar du dem istället till församlingen som en gåva behöver varken du eller församlingen betala någon skatt på vinsten. Det här är ett sätt där samhället främjar en frivillig verksamhet som vår.

Om du funderar på att ge en summa pengar till Bergslagskyrkan i Nora kan en värdepappersdonation därmed vara ett klokt sätt att öka värdet på din gåva.

För mer information om hur man kan överlåta en del av sitt aktiesparande eller aktiefondssparande till Bergslagskyrkan i Nora, kontakta församlingens ordförande eller föreståndare.