Det var i stort sett fullt i kyrkan söndagen den 7 maj när Anna Lennartsson predikade om sex som en del i predikoserien  “Att leva med ett annat perspektiv”.  Predikan kan du höra i efterhand på sidan “predikan“.

Välkommen att lyssna.

 

Hör och häpna, i morgon söndag, 7 maj ska Anna Lennartsson predika om sex, utifrån tanken att leva med ett annat perspektiv. Vad säger Bibeln? Vi firar också nattvard tillsammans. Erika Lindberg sjunger och spelar med och för oss. Varmt välkomna till vår gudstjänst kl 11.00 på söndag!

Söndagen den 30 april firade vi gudstjänst i Bergslagskyrkan.
Emanuel Strandh predikade för oss om starka ledare och läste från Johannesevangeliet 10:22-30. Predikan finner du i spelaren nedanför, men även under sidan predikan. Välkommen att lyssna!

 

22Nu inföll tempelinvigningsfesten i Jerusalem. Det var vinter, 23och Jesus gick omkring i Salomos pelarhall i templet. 24Då omringade judarna honom och sade: ”Hur länge skall du hålla oss i ovisshet? Om du är Messias, så säg det öppet.” 25Jesus svarade: ”Jag har sagt er det, men ni tror det inte. Gärningarna som jag gör i min faders namn vittnar om mig. 26Men ni tror inte, därför att ni inte hör till mina får. 27Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. 28Jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig någonsin gå under, och ingen skall rycka dem ur min hand. 29Vad min fader har gett mig är större än allt annat, och ingen kan rycka det ur min faders hand. 30Jag och Fadern är ett.”

Nästa vecka, den 7 maj, firar vi åter gudstjänst i Bergslagskyrkan. Då får vi lyssna till Anna Lennartsson som predikar och så firar vi Herrens måltid – nattvard, tillsammans. Välkommen in i gemenskapen på Tingshusgatan 10 i Nora.

Ikväll (25 april) avslutades Alpha-kursen som har pågått i Bergslagskyrkan under våren. Sedan den 7 februari har deltagarna träffats på tisdagskvällar för att få lära mer om vad ett kristet liv innebär. Många kursdeltagare vittnade om nya insikter och sorg över att kursen nått sitt slut.

I gruppen växte en mycket varm gemenskap fram under många kvällar fyllda av skratt och glädje men också eftertanke. Gemenskapen blev så stark och att det finns planer om att fortsätta ses under våren/sommaren för gemenskap. Till hösten kommer vi förhoppningsvis att fortsätta med en Beta-kurs! För mer information kontakta Anna Lennartsson om tid och datum och plats.

Tack till alla inblandade – ingen nämnd, ingen glömd!

 

 

 

 

Hoppas helgen varit god! På onsdag klockan 11.00 möts vi som vanligt för bön. Vi ber för vår stad och för vad Gud lägger på vår hjärtan. På söndag, alltså valborgsmässoafton den 30 april, får vi återigen lyssna till Emanuel Strandh som predikar för oss. Gudstjänsten börjar klockan 11.00. Erika Lindberg spelar och sjunger med och för oss. Varmt välkomna!

Söndagen 23 april firar vi som vanligt gudstjänst klockan 11.00. Anna Lennartsson fortsätter tala över det annorlunda perspektivet. Denna söndag handlar det om lidande, vad säger egentligen Bibeln?

Olli Strömberg sjunger och spelar för oss. Alla varmt välkomna!

Söndagen den 16 april firade kyrkorna i Nora en ekumenisk påskdagsmässa. Anna Lennartsson från Bergslagskyrkan var predikant. Britta Landin från Svenska kyrkan var gudstjänstledare. Missionskyrkans kör, Bergslagskyrkans kör och Nora kyrkokör sjöng vackert för oss.

För att höra Anna Lennartssons predikan igen, klicka här.

Bilder (tagna av Bert Parsmo) från mässan finns nedanför.






Missionskyrkan och Bergslagskyrkan hade gemensam gudstjänst i Bergslagskyrkan idag.  Göran Ängsved predikade för oss om Jesus korsfästelse och död.

För att lyssna igen klicka på Predikan eller här.

Vi går nu in i stilla veckan för att fira världshistoriens största händelse!

Vi börjar våra samlingar med bön kl 11.00 som vanligt på onsdag.

På skärtorsdagen 13 april samlas vi 19.00 i Missionskyrkan till en kväll med fokus på Getsemane.

På långfredagen 14 april firar vi gudstjänst tillsammans med Missionskyrkan hos oss i Bergslagskyrkan då Göran Ängsved predikar.

Kl 16.00 på långfredagen har Svenska kyrkan andakt.

På påskdagen 16 april firar vi ekumenisk gtj i Nora kyrka då Anna Lennartsson predikar och de tre kyrkorna sjunger tillsammans i en härlig kör. OBS! Påskdagsgudstjänsten börjar kl 10.00.

Varmt välkomna till alla samlingar!