Hoppas helgen varit god! På onsdag klockan 11.00 möts vi som vanligt för bön. Vi ber för vår stad och för vad Gud lägger på vår hjärtan. På söndag, alltså valborgsmässoafton den 30 april, får vi återigen lyssna till Emanuel Strandh som predikar för oss. Gudstjänsten börjar klockan 11.00. Erika Lindberg spelar och sjunger med och för oss. Varmt välkomna!

Söndagen 23 april firar vi som vanligt gudstjänst klockan 11.00. Anna Lennartsson fortsätter tala över det annorlunda perspektivet. Denna söndag handlar det om lidande, vad säger egentligen Bibeln?

Olli Strömberg sjunger och spelar för oss. Alla varmt välkomna!

Söndagen den 16 april firade kyrkorna i Nora en ekumenisk påskdagsmässa. Anna Lennartsson från Bergslagskyrkan var predikant. Britta Landin från Svenska kyrkan var gudstjänstledare. Missionskyrkans kör, Bergslagskyrkans kör och Nora kyrkokör sjöng vackert för oss.

För att höra Anna Lennartssons predikan igen, klicka här.

Bilder (tagna av Bert Parsmo) från mässan finns nedanför.


Missionskyrkan och Bergslagskyrkan hade gemensam gudstjänst i Bergslagskyrkan idag.  Göran Ängsved predikade för oss om Jesus korsfästelse och död.

För att lyssna igen klicka på Predikan eller här.

Vi går nu in i stilla veckan för att fira världshistoriens största händelse!

Vi börjar våra samlingar med bön kl 11.00 som vanligt på onsdag.

På skärtorsdagen 13 april samlas vi 19.00 i Missionskyrkan till en kväll med fokus på Getsemane.

På långfredagen 14 april firar vi gudstjänst tillsammans med Missionskyrkan hos oss i Bergslagskyrkan då Göran Ängsved predikar.

Kl 16.00 på långfredagen har Svenska kyrkan andakt.

På påskdagen 16 april firar vi ekumenisk gtj i Nora kyrka då Anna Lennartsson predikar och de tre kyrkorna sjunger tillsammans i en härlig kör. OBS! Påskdagsgudstjänsten börjar kl 10.00.

Varmt välkomna till alla samlingar!

Söndagen den 9 april fortsatte Anna Lennartsson att predika på temat “Att leva med ett annat perspektiv”. I dag berördes flyktingfrågan.

För att lyssna igen, klicka på sidan “Predikan“.

Nu när vår kyrka är vårstädad träffas vi i morgon söndagen 9 april till gudstjänst som vanligt kl 11.00. Anna Lennartsson fortsätter att tala om att leva med ett annat perspektiv: Den högaktuella flyktingfrågan. Varmt välkomna!

Bert Parsmo, med flera,  läste för oss och delade ut nattvard.

Söndagen den andra april firade vi gudstjänst med nattvard. För den som inte hade möjlighet att komma till Bergslagskyrkan i söndags kan man i efterhand lyssna predikan som Emanuel Strand höll för oss. Inspelningen finner ni på sidan “Predikan”.

Emanuel baserade sin predikan på Johannesevangeliet 3, 11-21 som ni kan läsa här nedanför.

11 Sannerligen, jag säger dig: det vi vet förkunnar vi, och det vi har sett vittnar vi om, men ni tar inte emot vårt vittnesbörd. 12 Om ni inte tror när jag talar till er om det jordiska, hur skall ni då kunna tro när jag talar till er om det himmelska?

13 Ingen har stigit upp till himlen utom den som stigit ner från himlen: Människosonen. 14 Liksom Mose hängde upp ormen i öknen, så måste Människosonen upphöjas 15 för att var och en som tror på honom skall ha evigt liv. 16 Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. 17 Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. 18 Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte har trott på Guds ende sons namn. 19 Och detta är domen, att när ljuset kom in i världen, då älskade människorna mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda. 20 Den som gör det onda avskyr ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas. 21 Men den som handlar efter sanningen, han kommer till ljuset, för att det skall bli uppenbart att han gör vad Gud vill.”

På onsdag är det bön kl 11.00. Kommande söndag , den 2 april, kl 11.00 predikar återigen Emanuel Strand från Örebro. Hans ämne för predikan är “Försonaren” – ett aktuellt ämne nu inför påsktiden. I samband med gudstjänsten är det också nattvard. Välkomna att dela gemenskapen!