Söndagen den 16 april firade kyrkorna i Nora en ekumenisk påskdagsmässa. Anna Lennartsson från Bergslagskyrkan var predikant. Britta Landin från Svenska kyrkan var gudstjänstledare. Missionskyrkans kör, Bergslagskyrkans kör och Nora kyrkokör sjöng vackert för oss.

För att höra Anna Lennartssons predikan igen, klicka här.

Bilder (tagna av Bert Parsmo) från mässan finns nedanför.


Missionskyrkan och Bergslagskyrkan hade gemensam gudstjänst i Bergslagskyrkan idag.  Göran Ängsved predikade för oss om Jesus korsfästelse och död.

För att lyssna igen klicka på Predikan eller här.

Vi går nu in i stilla veckan för att fira världshistoriens största händelse!

Vi börjar våra samlingar med bön kl 11.00 som vanligt på onsdag.

På skärtorsdagen 13 april samlas vi 19.00 i Missionskyrkan till en kväll med fokus på Getsemane.

På långfredagen 14 april firar vi gudstjänst tillsammans med Missionskyrkan hos oss i Bergslagskyrkan då Göran Ängsved predikar.

Kl 16.00 på långfredagen har Svenska kyrkan andakt.

På påskdagen 16 april firar vi ekumenisk gtj i Nora kyrka då Anna Lennartsson predikar och de tre kyrkorna sjunger tillsammans i en härlig kör. OBS! Påskdagsgudstjänsten börjar kl 10.00.

Varmt välkomna till alla samlingar!

Söndagen den 9 april fortsatte Anna Lennartsson att predika på temat “Att leva med ett annat perspektiv”. I dag berördes flyktingfrågan.

För att lyssna igen, klicka på sidan “Predikan“.

Nu när vår kyrka är vårstädad träffas vi i morgon söndagen 9 april till gudstjänst som vanligt kl 11.00. Anna Lennartsson fortsätter att tala om att leva med ett annat perspektiv: Den högaktuella flyktingfrågan. Varmt välkomna!

Bert Parsmo, med flera,  läste för oss och delade ut nattvard.

Söndagen den andra april firade vi gudstjänst med nattvard. För den som inte hade möjlighet att komma till Bergslagskyrkan i söndags kan man i efterhand lyssna predikan som Emanuel Strand höll för oss. Inspelningen finner ni på sidan “Predikan”.

Emanuel baserade sin predikan på Johannesevangeliet 3, 11-21 som ni kan läsa här nedanför.

11 Sannerligen, jag säger dig: det vi vet förkunnar vi, och det vi har sett vittnar vi om, men ni tar inte emot vårt vittnesbörd. 12 Om ni inte tror när jag talar till er om det jordiska, hur skall ni då kunna tro när jag talar till er om det himmelska?

13 Ingen har stigit upp till himlen utom den som stigit ner från himlen: Människosonen. 14 Liksom Mose hängde upp ormen i öknen, så måste Människosonen upphöjas 15 för att var och en som tror på honom skall ha evigt liv. 16 Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. 17 Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. 18 Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte har trott på Guds ende sons namn. 19 Och detta är domen, att när ljuset kom in i världen, då älskade människorna mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda. 20 Den som gör det onda avskyr ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas. 21 Men den som handlar efter sanningen, han kommer till ljuset, för att det skall bli uppenbart att han gör vad Gud vill.”

På onsdag är det bön kl 11.00. Kommande söndag , den 2 april, kl 11.00 predikar återigen Emanuel Strand från Örebro. Hans ämne för predikan är “Försonaren” – ett aktuellt ämne nu inför påsktiden. I samband med gudstjänsten är det också nattvard. Välkomna att dela gemenskapen!

På onsdag kl 11 är det som vanligt bön. På sön 26 mars är det gudstjänst kl 11. Då blir det både information och predikan av Lars-Erik Jonsson som gästar oss från Gideoniterna. Välkomna till de samlingarna!

Temat för Anna Lennartssons predikan var denna söndag “Har du tro för Guds mäktiga verk framöver?”. Du kan höra predikan igen genom att klicka här:

Anna baserade sin predikan på Luk 1:39-55 som ni kan läsa nedan:

39 Några dagar efteråt gav sig Maria i väg och skyndade till en stad i Juda bergsbygd; 40 hon gick till Sakarias hus och sökte upp Elisabet. 41 När Elisabet hörde Marias hälsning sparkade barnet till i henne, och hon fylldes av helig ande. 42 Hon ropade med hög röst: ”Välsignad är du mer än andra kvinnor, och välsignat det barn du bär inom dig. 43 Hur kan det hända mig att min herres mor kommer till mig? 44 När mina öron hörde din hälsning sparkade barnet till i mig av fröjd. 45 Salig hon som trodde, ty det som Herren har låtit säga henne skall gå i uppfyllelse.”

46 Då sade Maria:
”Min själ prisar Herrens storhet,
47 min ande jublar över Gud, min frälsare:
48 han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna.
Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig:
49 stora ting låter den Mäktige ske med mig,
hans namn är heligt,
50 och hans förbarmande med dem som fruktar honom
varar från släkte till släkte.
51 Han gör mäktiga verk med sin arm,
han skingrar dem som har övermodiga planer.
52 Han störtar härskare från deras troner,
och han upphöjer de ringa.
53 Hungriga mättar han med sina gåvor,
och rika skickar han tomhänta bort.
54/55 Han tar sig an sin tjänare Israel
och håller sitt löfte till våra fäder:
att förbarma sig över Abraham
och hans barn, till evig tid.”

56  Maria stannade hos henne omkring tre månader och återvände sedan hem.

På söndag 19 mars kl 11 firar vi i Bergslagskyrkan årshögtid. Vi börjar med en enkel gudstjänst då Anna Lennartsson predikar. Därefter äter vi en enkel lunch tillsammans innan vi går in i förhandlingarna. Varmt välkomna!