Predikan lyfter viktiga frågor om hur vi som individer riskerar att jaga fel saker om vi glömmer Herren och vad Han lovat oss. Välkommen att lyssna igen eller för första gången.

Dags att gå vidare del 8 – Akta dig för att glömma Herren, 5 Mos kap 8.