Välkommen att lyssna igen eller för första gången på Anna Lennartsson när hon predikade i Bergslagskyrkan 7 juli 2019.

Predikan lyfter viktiga frågor om hur vi som individer riskerar att jaga fel saker om vi glömmer Herren och vad Han lovat oss.