Välkommen att lyssna på Bergslagskyrkans inspelade predikan från 18 augusti 2019.

Anna Lennartsson predikade del 9 i serien Dags att gå vidare: Kom ihåg att du är en syndare i behov av Gud, 5 Mos kap 9.